"படையினரால் சுற்றிவளைக்கப்பட்டுள்ள பகுதியிலேயே 2 ஆயிரம் போராளிகளுடன் பிரபாகரன் இருக்கின்றார்": செ.பத்மநாதன் தகவல் - காணொளி

Comments