“நாடு கடந்த தமிழீழ அரசு” உருத்திரகுமாரன் ஆற்றிய விளக்கவுரை--காணொளி“நாடு கடந்த தமிழீழ அரசு” குறித்த அதன் செயற்பாட்டுக்குழு ஒருங்கிணைப்பாளர்
உருத்திரகுமாரன் யேர்மனியில் இடம்பெற்ற வாழ்வுரிமை மாநாட்டில் ஆற்றிய விளக்கவுரை குறித்த
செவ்வி.

Comments